Föranmälning

Frågan om det går att lösenordsskydda föranmälningen kommer ofta upp från potentiella kunder. Det finns inte inbyggt i systemet (men det går att lösa på andra sätt), och det är ett designbeslut som ligger bakom det. Vi vill att xVis ska vara så öppet som möjligt helt...