Angående uppdateringar

Kunder med serviceavtal får uppgradera till nya versioner, utan licensrestriktioner. Dock har arbetskostnaden debiterats, normalt 1 timme eller liknande. Men nu ändras policyn vad gäller detta, till att det bara debiteras i vissa fall. Följande gäller nu, för kunder...