Vi måste tipsa om en doldis funktion, som faktiskt var ny för länge sedan, i version 2.2. Nämligen möjligheten att kunna skriva ut besöksbrickor till olika etikettskrivare, beroende på vilken ingång besökaren använder.

Det kan ju faktiskt vara så att det finns flera receptioner, eller flera ingångar till företaget och då kanske du har en besöksdator i receptionen och en besöksdator vid en annan kanske obemannad, ingång till företaget.

xVis kan då styra utskriften till rätt etikettskrivare, om systemet vet adressen till just den besöksdator skrivaren är kopplad till. Det hela är väldigt enkelt och bygger alltå på att besökssystemet vet ip-adressen till den aktuella datorn. Detta justeras via en matris i Administrations gränssnittet, Konfiguration > Skrivare > Konfigurera.

PrintmatrisI bilden ovan ser man 2 olika skrivare kopplade till olika datorer, som alltså står vid olika ingångar till företaget.

Kommer det alltså en besökare och registrera in sig på datorn med IP adressen 192.168.1.10 skrivs alltså etiketten ut på en Zebra LP2824, och motsvarande händer från datorn med adressen 192.168.1.20 fast då till en LP 2844-Z.

Om man ”bara” har en ingång och/eller en etikettskrivare som besökssystemet använder, så anger man helt enkelt * som ipadress, till sammans med skrivaren:

Printmatris

Enkelt och funktionellt!