Funktioner

Intranät - Föranmälning

xVis har under de dryga 10 år systemet funnits, byggts på med funktionalitet efter våra kunders önskemål och behov. Här listar vi de viktigaste:

 • Evakueringslista
  Evakueringslistor kan fås på skärm, eller papper. Systemet kan ställas att alltid skriva ut evakueringslista på papper vid varje registrering, eller så kan du skriva ut efter behov.
  Evakueringslistan är till för att det skall finnas information om vilka besökare om är inregistrerade via xVis på företaget, om det t. ex skulle
  hända något som kräver att företaget utrymms.
 • Besöksbrickor
  Med hjälp av en etikettskrivare kan xVis generera besöksbrickor. När en besökare registrerar in sig skrivs en etikett ut, med besökarens namn och besöksvärd, samt lite övrig info som t. ex datum. Utskriftslayouten kan du påverka, och du kan lägga till en bild, exempelvis företagets logo. Utskriften av besöksbrickor fungerar med i stort sett vilken skrivare som helst.
 • Integration med Active Directory
  Besöksvärdar kan hämtas direkt från Active Directory för att slippa underhålla flera listor, eller så kan den interna listan synkroniseras med ADt.
 • Föranmälning av besökare
  Genom att de anställda föranmäler kommande besök via intranätet, kan besökarna få ett trevligt mottagande och receptionen en överblick över vad som är på gång. Via föranmälningen får även de anställda översikt över dagens besök, samt möjlighet att söka i besökshistoriken. Tack var det i version 4 nya API:t är det relativt enkelt att integrera föranmälning med t. ex SharePoint.
 • Ge access till gästnät
  Möjligheter finns att ge besökare tillgång till internet via gästnät.
 • Olika layout på listor
  Det går att visa publika listor med flera olika layouter.
 • Generera e-post
  Om du har tillgång till en e-postserver, så kan xVis ställas in att alltid generera ett e-post meddelande till besöksvärden, när dennes besök anländer.
 • Resursbokning
  Du kan lägga in konferensrum, projektorer, bilar eller vad du vill som resurs i xVis och använda det som ett fristående ressursbokningssystem och/eller utnyttja kopplingen till besökssystemet så att du kan boka konferensrum och besök i samma moment.
 • Stöd för flera företag i samma lokal
  Företagshotell? Gemensam reception? xVis har givetvis stöd för det. För t. ex kontorshotell kan vägbeskrivning eller annan företagsinformation skrivas ut till skärm och/eller skrivare.
 • Stöd för flera företag på olika orter?
  Koncern? ”xVis Koncern”-versionen löser det åt dig.
 • API
  xVis har ett API där andra applikationer kan lyfta ut data som finns i systemet. API:t kan visa info om besökare, visa besökslistan, registrera besökare etc. Även bokningen kan skötas via ett API.
 • Bokning av konferensum
  xVis har ett integrerat system för att kunna boka konferensrum, eller egentligen vad du vill. Kan användas fristående, dvs inte direkt kopplat till ett besök.

 • Valfritt antal språk
  xVis levereras med Svenska och Engelska, men då systemet är byggt med ledtexter kan du själv lägga till andra språk, under förutsättningen att du kan, eller har någon som kan, översätta. Det finns inga begränsningar i antal språk som systemet stöder.
 • Insamling av data
  Du kan skräddarsy registreringen av besökare, i den mån vilken data du vill besökaren ska ange vid besök. Upp till 5 fritext fält kan användas.
 • Gruppbesök
  I version 4 är det enkelt att registrera en grupp besökare, ange en besöksvärd och fyll på med besökarnas namn och spara.
 • xVis kan kopplas till SharePoint
  …eller andra 3:e partssystem för föranmälning, via API:t.
 • In/Utregistrering med streckkodsläsare
  På besöksbrickan kan en streckkod skrivas ut och denna kan sedan användas till att snabbt registrera in eller ut en besökare.
 • Utskrift av parkeringsbiljett
  Om behovet finns, kan du ställa in systemet att skriva ut en parkeringsbiljett. Genom att tala om för xVis hur många parkeringsplatser du har till förfogande, kommer en parkeringsbiljett bara skrivas ut om det finns någon ledig plats. På samma sätt som med besöksbrickeutskriften, kan layout i viss mån styras.
 • Frekventa besökare
  Lägg upp en lista med besökare som ofta kommer, för enkel in och utregistrering.
 • Dölj företag/Dölj besökare
  Du kan dölja information om besökare, som företag, men också dälja besökare helt från publika listor.
 • Visa besökare viss tid innan besök
  Systemet kan ställas in att bara visa besökare i den publika besökslistan en viss tid innan besöket är planerat att komma. T. ex om systemet är inställt på 30 minuter och besöket skall komma 14:00, visas besöket i listan från och med 13:30.
 • Smidigt och modernt gränssnitt för administration
  Bättre, snyggare, gränssnitt för att administrera xVis t. ex för receptionister.
 • SQL Server
  xVis jobbar mot en SQL Server databas. Om du inte har en egen, kan SQL Server Express 2005/2008 användas. Har du en fristående SQL Server, kan version 200, 2005 eller 2008 användas.

Tilläggsmoduler

xVis besökssystem finns i två licenstyper, xVis och xVis Koncern. Det finns inga tilläggsmoduler till dessa. Det vill säga all funktionalitet ingår.