Priser

Priser anges exkl. moms.

Prislista
Produkt Pris
xVis – en installation 12 495:-
xVis – koncerninstallation, upp till 3 bolag 20 995:-
xVis – koncerninstallation, upp till 5 bolag 25 995:-

Vid funderingar kring priserna, så tveka inte, ta kontakt med oss. Vi ger gärna en offert.

Prislista, optioner
Serviceavtal 3250:- / kalenderår
Serviceavtal koncerninstallation, 1-5 bolag 6 500:-
xVis – systerinstallation * 6 000:- / st
* Om xVis skall installeras på flera ställen, t. ex inom systerföretag i en koncern, kostar alltså första installationen 11 495:- och övriga installationer 6 000:-. Detta gäller separata installationer inom samma koncern. Serviceavtal gäller per installation.
xVis – ytterligare bolag till koncerninstallation 5 000:- / st
Serviceavtal ytterligare bolag 700:- / st
Timkostnad * 895:-
* Gäller vid installation, anpassning etc. Vid arbete på plats hos kund tillkommer kostnader för resa ov ev logi.

Allmänt

I priset för xVis ingår de filer som utgör xVis besökssystem. I pris ovan ingår inte någon installation, hårdvara eller annan mjukvara som t. ex Windows, SQL server etc. För paket där hårdvara ingår, se Paket.

Installation/utbildningstjänster

Vi kommer gärna och installerar xVis åt er, konfigurerar och kör en kort utbildning. Förutsatt att systemkraven uppfylls tar detta normalt cirka 4 timmar och debiteras enligt gällande pris för löpande timtaxa, f.n 895:-.

Anpassningar

Anpassningar, t. ex nya funktioner samt anpassning till gällande grafisk profil, debiteras enligt gällande pris för löpande timtaxa. Du kan givetvis begära att få ett fast pris.

Serviceavtal

Vi erbjuder ett serviceavtal, med villkor enligt Avtal 90 – Underhåll. Serviceavtalet är inte tvingade, men rekommenderas och har vissa fördelar.