En kul nyhet i senaste versionen av vårt besökssystem är att man kan låta xVis skriva ut en parkeringsbiljett på etikettskrivaren.

Scenariot är alltså att du har låt säga 10 st parkeringsplatser avsedda för besökare. Parkeringsvakterna kräver att de som parkerar där har parkeringstillstånd utfärdat av er.

I besökssystemet definerar du att du har tio tillgängliga parkeringsplatser, och konfigurerar systemet så att besökarna kan knappa in sitt registreringsnummer vid inregistrering.

Om då registreringsnummer är angett, gör xVis en koll mot inregistrerade besökare. Bara om antalet inregistrerade besökare med parkeringsbiljett utskivet är mindre än det antal fördefinierade platser så skrivs en parkeringsbiljett ut.
Enkelt och fiffigt.

Formatet på parkeringsbiljetten defineras på liknande sätt som den vanliga besöksetiketten, alltså antingen via XML eller via Dymos mjukvara (bara om du använder Dymos skrivare). Givetvis kan företagslogo etc skickas med.