Det finns än så länge inte så mycket information om koncernversionen av xVis på hemsidan, så här kommer en liten översikt.
xVis Koncern används när det handlar om en centraliserad datamiljö där flera bolag eller kontor använder samma miljö. Låt oss till exempel säga att IT driften för just er ligger i Göteborg, och ni har flera kontor runt om i landet. Då installeras xVis i den centrala miljön men varje kontor har en egen installation.

xVis Koncern är egentligen inte så mycket annorlunda än vanliga xVis, i grunden är det samma applikation. För besökarna är det ingen skillnad utan de skillnader som finns, finns i administrationen. Man gör vanliga installationer av xVis för varje geografisk ort som ska ha besökssystemet samt en global installation som används som skal för administrationen.
I vår terminologi pratar vi om en ”Global klient” och flera ”Lokal klienter”. Varje lokal klient är en ”Site” och motsvara alltså en geografisk ort.

Global klient

Den Globala klienten sköter all användarhantering och inloggning i administrationen. Den innehåller också det nödvändigaste för att som receptionist kunna ta hand om besökare, dvs se listor på kommande, in- och utregistrerade besök precis som i vanliga xVis. Skillnaden här är då att du i den globala klienten ser alla besök på alla orter. Ett exempel på detta ses nedan.

Global klient

Även om du kan sköta in och utregistrering, etikettutskrifter etc från den globala klienten är den dock mest tänkt för att ta hand om användare av systemet. Dvs man kan styra vilken eller vilka instanser man sopm receptionist ska ha tillgång till. Varje användare har en standard-site som användaren kommer till vid inloggning, och man kan styra användarens rättigheter till bara denna ”site”.

När du registerar ett nytt besök från den globala klienten, kan du välja site besöket kommer till (se nedan). Detta kan du bara göra för de siter som du har rättigheter till.

Global

Loka klient

Från de klienter du har behörigheter till kan du surfa till administrationen för de andra siter du har rättigheter till, via rullisten ”Välj site”. När du surfar till en lokal klient, ser den ut precis som administrationen vanligen gör i en installation av besöksystemet. Dvs du ser bara de aktiviteter som hör till den specifika siten.

Lokal klient

Föranmälning

Föranmälningen av besökare kan nu också göras via den globala klienten, det är en två stegs raket, där man först väljer site:

Därefter registrerar besökaren som vanligt.

Rapporter

Rapportfunktionen är i princip bara en sökfunktion i den globala klienten, i de lokala klienterna finns de fasta rapporterna kvar. Men du kan alltså söka besökare presi som vanligt, fast du kan även filtrera per site.

Om du har fler funderingar om xVis Koncern så hör gärna av dig!