Angående layout av etiketter och användandet av xVis egna motor för utskrift, XML filen label.xml, så finns det ett knep värt att nämna för att få en bild att skrivas ut på ena sidan av etiketten. I egenskaperna för bilden stöds nämligen bara ”top” eller ”bottom” för vertical align, dvs var bilden skrivs ut på etiketten. Men som sagt, detta går att komma runt.

Etikett

För att få till en layout liknande ovan, så behöver man ange align egenskapen för bilden till ”left”:

<image name=”logo.jpg” align=”left” valign=”top” top=”8″ left=”1″/>

Justera också egensklapen ”top” så att bilden hamnar där den skall i höjdled. Sedan är trixet att ändra bredden i etikettegenskapen, i kombination med egenskapen ”left”:

<properties width=”89″ height=”56″ orientation=”portrait” gap=”1″ top=”15″ left=”0″/>

Om ovan rad beskriver de faktiska måtten på etiketten, dvs 89 * 56mm och du har en bild som är 25 mm bred, så justerar du denna ”width” till 89+25 = 114:

<properties width=”114″ height=”56″ orientation=”portrait” gap=”1″ top=”15″ left=”0″/>

Nu kommer dock bilden att skrivas ut direkt i vänsterkant, vilket kan se lite lurigt ut, så öka på ”left” med låt säga 4 mm och justera ned ”width” med motsvarande:

<properties width=”110″ height=”56″ orientation=”portrait” gap=”1″ top=”15″ left=”4″/>

Nu har du en utskrift som ser ut som bilden ovan!