Nu är version 3.3 klar, och precis som tänkt fick vi med följande förbättringar:

  • Ett speciellt virtuellt tangentbord ämnad för pekskärm
  • Möjlighet att välja startsida för användare administrationen
  • Viss funktionalitet för passerkort

Passerkorts funktionaliteten utvecklades som anpassning till DSV Road och är alltså tänkt för t. ex ett huvudkontor med anställda på flera kontor runt om landet. Dessa besöker i bland huvudkontoret, och behöver då bara dra sitt passerkort, så registreras de in som besökare till huvudkontoret. Smidigt!

Besökare med passerkort behöver finnas i någon slags lista för att systemet ska kännas vid dem, och det kan vara en textfile, t. ex kommaseparerad eller så kan man använda den inbyggda funktionaliteten för frekventa besökare.

Det virtuella tangentbordet är ämnad för en pekskärm, och har bara 0-9, a-ö samt enter, space och backspace knappar. Vilket gör att du kan bara ha en skärm tillgänglig för besökare, utan möjlighet att göra nåt annat än att fylla i forumläret. Utvecklat för LeasePlan AB.