Version 3.5 innehåller en del små men nyttiga förändringar, t. ex mer s.k AJAX funktionalitet. Det senaste är besökslistan, sopm fått sig en uppfräshning. Tidigare så har denna laddats om automatisk per x antal sekunder eller minuter, för att få en färsk sidan med de senaste besökarna.
Omladdningen är ett måste eftersom det är webbbaserat och sålunda inte riktigt möjligt att ”trycka ut” uppdateringar i listan till ”klienter” dvs. webbläsare.

Tack vare AJAX tekniken kan man dock sköta sådana uppdateringar i bakgrunden, dvs. det blir inte så synbart att sidan laddas om även om det är det den gör så också med denna metod. Lite snyggare, helt enkelt.

Samma teknik använder vi också för att får ”autosuggest”, automatiska förslag, vid olika tillfällen när du t. ex matar in en värd i besöksforumläret, eller söker en besökare i historiken.