Från och med version 3.5 har det kommit ny funktionalitet i besökshistoriken, nu kan du registrerar in besökare direkt från sökresultaten.

Vissa väljer att inte ha någon besöksdator för besökare att registrera sig på, utan använder föranmälning samtatt receptionist registrerar in besökare. Då kan det vara värdefullt att enkelt kunna söka upp besökare som tidigare varit på besök i stället för att behöva knappa in besökaren igen, med risk för felstavning etc.

sök besökare

Från ”Rapporter” så anger du besökarens namn, och här tittar besökssystemet i  historiken allt eftersom du skriver och visar eventuella träffar, Nedan söker vi efter ”Carl Eriksson”, och efter vi börjat skriva föreslår systemet namn från historiken:

Förslag från historik

Med enterknappen, eller musen, väljer vi ”Carl Eriksson” och klickar ”sök”.

Vi får sedan upp sökresultatet:

Sökresultat

Till höger i bild ser vi en ny kolumn med länkar, ”In”. För att registrera in ”Carl Eriksson” från ”Företaget AB”, så klickar vi på den nedersta länken. Vi får då upp registreringssidan,i fall vi skulle vilja ändra något. T. ex så kanske det är en annan besöksvärd vid detta besöket.

Registrera in

Vi ändrar det vi eventuellt vill ändra, och klickar ”Registrera”. Klart!