Att ange värd för besöket när en besökare registrerar sig är, och ska vara, obilgatoriskt. Om du av en eller annan anledning inte vill ha ett komplett register över värdar, kan  du lägga in bara en värd och sedan låta denna vara förvald i dropdownlistan vid nyregistrering av besök.

Till att börja med behöver du ställa in systemet att använda dropdown för värdar, detta gör du i Admin > Konfiguration > Allmänt. Ändra ”Visa värdar i dropdown” till ”Ja” om den inte redan är det.

Öppna sedan den fil som används när besökare registrerar sig, vanligen new.aspx eller default.aspx om du använder självregistrering. Denna fil ligger i xVis installationsmapp och kan öppnas med t.ex Anteckningar eller motsvarande enkel textredigerare.

Gör en ny rad efter taggen <script type=”text/javascript”> i början av filen. Lägg där till följande kod:


function chooseHost()
{
if (document.getElementById(”tbHost”) != null)
{
document.getElementById(”tbHost”).selectedIndex = 1;
}
}

Längre ned i filen hittar du sedan <body> taggen, den kan se ut så här:

<body onload=”setFocus();”>

Lägg till ett anrop till vår nya funktion i taggen:

<body onload=”setFocus();chooseHost();”>

Klart!