Efter att redan efter första halvan av året i princip uppnått, de i och för sig blygsamma, målen för 2009 ser vi med tillförsikt fram mot andra halvlek.

Arbetet med version 4 fortlöper bra, enda problemet är att begränsa vad som ska komma med i versionen. Det enda som säkert kommer med är ett API som gör det möjligt för andra applikationer att kommunicera med xVis. T. ex SharePoint eller liknande.
API:t innehåller alla de funktioner som är grundläggande för systemet:

  • Visa besökare, aktuella samt historik
  • Registrera besök, föranmälning eller inregsitrering
  • Utskrifter, evakueringslista/besöksbrickor
  • Sökning

Bland annan funktionalitet som övervägs är dessa värda att nämna lite extra:

  • Bokningskalender, för att kunna boka t. ex konferensrum i samband med föranmälning av besökare.
    Vilket skulle föra systemet aningen mer mot en intranetinriktning. Möjligheterna därefter, ökar avsevärt.
  • Uppföljning av besök.  En intressant idé som ger systemet enkel CRM funktionalitet, men som också känns som en naturlig väg att gå.

Idéerna är fler än så, vissa mer lekfulla, som Facebook/Twitter integration andra lite mer diffusa i konturerna. I vilket fall kommer version 4 innebära nya möjligheter!