En liten blänkare om att version 4 av besökssystemet nu är ute och rullar hos en första kund.

Kort om nyheterna:

  • API – lättare integration mot andra system, t. ex Sharepoint
  • Bokningssystem – för t. ex konferensrum. Kan användas integrerat mot besök och/eller fristående.
  • Enklare förhandsregistrering av gruppbesök.
  • Möjlighet till upp till 5 extra fält i registreringsformuläret. Extra fält finns även för intern info, som alltså bara ses internt.
  • Uppdaterat gränssnitt

Kontakta oss om du vill vet mer!