Frågan om det går att lösenordsskydda föranmälningen kommer ofta upp från potentiella kunder. Det finns inte inbyggt i systemet (men det går att lösa på andra sätt), och det är ett designbeslut som ligger bakom det.

Vi vill att xVis ska vara så öppet som möjligt helt enkelt, och vi väljer att förutsätta att ingen inom ett företag är ute efter att förstöra eller fåna sig på ett sånt sätt att det finns anledning att lösenorddsskydda föranmälningen.

Mer än så är det inte bakom det designbeslutet, men som sagt om du ändå vill ha det så, så finns det flera sätt att lösa det på.

  • Sätt /intranet mappen till skyddad med Windows ACL (Access Control List), vilket kan göras på webbserver och i filsystemet.
  • Finns befintligt intranet, t. ex SharePoint flytta föranmälning in i det systemet via API:t och låt dess behörighetskontroll bestämma. Med detta kan man i princip låsa så att det bata går att föranmäla besök till den inloggning man är inloggad som.
  • Använd den lösenordskyddade receptionsdelen som föranmälningsmodul. Det finns ingen begräsning i hur många användare du kan skapa till administrationsdelen, så här kan du skapa inloggningar till de som ska kunna föranmäla och helt ta bort intranetdelen.