Sen länge kan xVis hämta värdar från Active Directory, en väl använd funktion bland våra kunder. Den vanliga metoden är att en viss OU filtreras ut, via en filtreringsfråga som ställs mot Active Directory.

Rent tekniskt är det en kombination av två parametrar som sköter filtreringen. Först talar vi om var sökningen ska ske:

LDAP://gardebratt.local/OU=Användare,OU=Gårdebratt Development AB,DC=gardebratt,DC=local

Här ska vi alltså söka i OUn Användare, som ligger i OUn Gårdebratt Development AB i domänen gardebratt.local.
Därefter talar vi om att vi ska kolla efter alla objekt som är av typen Användare, och där AD fältet displayName har ett värde:

(objectCategory=user)(objectClass=user)(displayName=*)

Detta returnerar alltså alla användare i OUn Användare. Dock betyder det att alla användare returneras. Vilket kan betyda användare som du inte vill visa, eller på nåt sätt inte är relevanta att visa.

Ett bra alternativ till detta är att skapa en grupp för besöksvärdar. Skapa en grupp i AD:t som heter till exempel Besöksvärdar, gruppen kan ligga i OUn Gårdebratt Development AB. Ändra den första frågan till:

LDAP://gardebratt.local/OU=Gårdebratt Development AB,DC=gardebratt,DC=local

Ändra sedan filtreringsfrågan till

(objectCategory=user)(objectClass=user)(memberOf=CN=Besöksvärdar,OU=Gårdebratt Development AB,DC=gardebratt,DC=local)

Klart!