Nytt år, nya utmaningar, nya idéer. Det är mycket som ligger i ”pipen”, och här är en del av det.

 • Mindre uppgraderingar och anpassningar, just nu är 4.292 senaste version, 2.293 har installerats hos en kund och läggs ut för nedladdning i början av nästa vecka
 • Dessa mindre uppgraderingar, ska resultera i en större versionsuppgradering, med:
  • Förbättringar i admingränssnittet
  • Förbättrad föranmälan
  • Möteshantering. Tidsbestäm besök,  bjud in flera värdar till besök
  • Integrerad SQL backup
  • Synkronisera värdar AD > intern register.
  • Utökad intern information om värdar, t. ex koppla foto till värd  som kan visas i förslagslistan för besökare
  • Integrera temafunktionaliteten i intranät modulen
 • iPad-app (i samma veva, blir det sannolikt en iphone-app också…)
 • Slutför dokumention av API
 • Förbättra hanteringen av utskick av uppdateringar till kunder
 • Lansering av ett systerprojekt (1/2 om inget akut händer i sluttesterna innan dess)

Låt oss återkomma till denna lista under våren, och pricka av den allt eftersom.