Den support som eventuellt uppkommer för vår del, när det gäller xVis, är nästan uteslutande gällande skrivare och etiketter som inte skrivs ut.

I enstaka fall har det handlat om att xVis inte kunna hämta ut utskriftsdata om besökaren vars bricka ska skrivas ut. Detta har enbart hänt när en besökare registrerar sig själv.
Sedan ett antal versioner tillbaka, så görs därför en säkerhetskontroll om utskriftsrutinen har data att skriva ut när registrering är klar, om inte så försök hämta den igen.

I desto fler fall handlar det om misskommunikation mellan server och klient, eller rättighetsproblem.

Låt oss göra en djupdykning i hur det ska fungera och hur du själv kan åtgärda eventuella fel.

Den mest förekommande typen av installation består i att skrivaren i fråga är installerad på en dator i receptionen. Även om där kan förekomma problem med utskriftstjänsten lokalt på datorn, så fungerar det oftast på just denna dator. En vanlig felanmälan lyder därför något i stil med att ”vi får inte ut etiketter från besökssystemet, men vi har provat att skriva ut en testsida och det fungerar.” Alltså gör man slutsatsen, vilket inte är helt ologiskt kanske, att felet ligger i besöksystsmet.
Vad som missas här, är att det är en server som i ett tidigare läge levererar utskriften till datorns skrivare. Skrivaren är alltså inte bara installerad på klientdatorn, utan också på en server. Servern måste ha kontakt med klientdatorn, och dessutom rättigheter att skriva ut på klientdatorns skrivare.
Flödet är så här, från besöksregistrering och fram till utskrift:

 1. xVis tar emot en in-registrering av besök
 2. xVis kontrollerar om besöksetikett ska skrivas ut
 3. xVis kontrollerar om skrivare finns konfigurerad i systmet
 4. xVis behandlar datan från registreringen, tillsammans med filen label.xml som styr storlek och etikett
 5. xVis skickar utskriften till _serverns_ skrivarkö
 6. Servern skickar vidare utskriften till klientens skrivarkö.
 7. Klienten skriver ut etiketten.

I en stor majoritet av fallen är det alltså i steg 6 som utskrifter falerar. Servern måste ha kontakt med klientdatorn över nätverket och ha rättighet att komma åt den utdelade skrivaren. Checklista för felsökning lyder alltså:

 1. Öppna skrivaren på servern. Prova att skriva ut en besöksetikett från xVis. Lägger sig utskriften i skrivarens kö? Om inte, är det fel i besökssystemet.
 2. Om inte någon utskrift skickas till skrivaren, kontrollera att skrivare finns konfigurerad i xVis, i admin under konfiguration > skrivare. Kontrollera sedan också punkt 4 i checklistan.
 3. Kontrollera nätverkskontakt med mellan server och klient. Prova att pinga klienten. Svarar den inte på ping, felsök eventuella nätverksproblem.
 4. Välj Start > Kör på servern och skriv \\datornnamn\skrivarnamn eller \\ipadress\skrivarnamn beroende på hur skrivaren är installerad på servern. Det ser du i skrivarens egenskaper, fliken ”Portar”. Öppnas inte skrivaren, undersök eventuella nätverskproblem (är fil och skrivardelning tillåtet genom klientens brandvägg etc?).
 5. Kontrollera att användaren ”Network Service” har rättigheter att skriva ut på skrivaren som är installerad på servern.
 6. Kontrollera att användaren ”Network Service” är ägare av utskriften som skickas till skrivaren. Om inte, har webbplatsen i IIS en applikation pool, vars ”Identity” inte är satt till ”Network Service”. Justera då detta.

Förutsatt att xVis skickar utskriften till skrivaren, så finns lösningen alltså i något av stegen 3-6.