Installation

InstallationInstallation av besöksystemet kan göras fjärrledes eller på plats. En på plats installation går snabbare och effektivare, mest beroende på att testning sker av oss och kommunikation mellan oss och kund är snabbare. En fjärrinstallation går lika bra och har fördelen att den är lättare att planera in i kalendern eftersom den i regel kan göras t. ex under kvällstid, men är å andra sidan inte lika tidseffektiv.

Vad gäller koncernversion, så skiljer den sig något. En PDF med mer info om koncernversionen av xVis besökssystem kan du ladda ner här.

Processen vid installation hos kund, ser ut som följer:

1. Grafisk profil. Vi börjar med att spika en grafisk profil. Underlag skickas till oss, vi gör ett tema och skärmbilder mailas mellan oss och kund för att vi ska få det godkänt av kund. Brukar kunna ta några dagar, lite beroende på kunds respons, även om den effektiva tiden sällan är längre än 1-2 timmar.

2. Vi samlar i hop övriga uppgifter som behövs för installation.

T. ex:

  • Ev. uppgifter till extern SQL server
  • Ev. uppgifter till AD, anv/lösen samt information om sökväg, grupper/OU etc. / eller Excel fil med värdar som ska importeras i xVis interna värdregister.
  • Host header till installationen. Används i IIS samt för att surfa till besökssystemet. T. ex besokare.foretaget.local eller liknande.
  • Hur ska etiketter se ut? Vi sätter ihop en utskriftslayout och testar hos oss.

3. Vi skapar ett installationspaket, för kunden, med de inställningar som kunden vill ha så vitt vi vet så här långt i processen.

4. Vi lägger upp ett kundkonto på www.xvis.se, där kund kan logga in för att ladda ner filer som används vid installation, uppdateringar, dokumentation etc.

Nu är det dags att börja med själva installationen. Här är det bra om kund har installerat .NET 2 och IIS på xVis servern innan. Eventuella skrivare som ska användas behöver också vara installerade, om de delas ut på den dator som används av besökare för registrering. Installeras de i nätet via en skrivarserver, behöver vi IP adress till skrivarna.

5. Vi gör installationen. Innefattar ev installation av .NET 2 och IIS även om det med fördel kan installeras först av kund.  Eventuell installation av SQL Server Express, konfigurering av IIS, installationsamt ytterligare konfiguration av xVis, enl punkt 2. Installation och konfiguration av skrivare på webbserver.

6. Testning.

7. Överlämning till kund för tester av kunden.

8. Klart.