API

xVis API består av ett antal filer, som efter anrop utför vissa moment. Det kan handla om att visa besökslistan, registrera in besökare, skriva ut etikett.

API:t anropas med http, GET och/eller POST. Det kan i vissa fall handla om rena GET anrop eller ibland en blandning av GET och POST.

GET variabeln apikey ska alltid skickas med. Det är denna som står för autentiseringen.
I xvis.config finns en tagg <APIKey>, där valfri sträng anges. Kan vara en kombination av bokstäver och siffor, men använd bara a-z/A-Z. Vid anrop, plockas apikey upp och jämförs med värdet i xvis.config, stämmer detta, så körs funktionen.

Filer som kan anropas är:

Fil Funktion
visitorlist.aspx Visar besökslista för en viss dag. Kan returnera html eller xml format. Kan returnera besökare med en viss status, kommande, inne eller ute.
visitoractions.aspx Behandlar en enskild besökare. Registrerar in, eller ut. Lägger till, uppdaterar eller tar bort.
hosts.aspx Används för att returnera lista på värdar
print.aspx Hanterar utskrifter, av etiketter eller evakueringslistor.
bookings.aspx Har hand om objektsbokningen, lägger till, tar bort eller visar på olika sätt.