Besökslista

visitorlist.aspx

Returnerar en lista över besökare, antingen i html eller XML format. Returnerar endast lista över angiven dags besök.

apikey Authentiseringsnyckel. Sätts i xvis.config.
type Anger vilken typ av lista som returneras. Tom returnerar den hela listan för aktuell dag (bara inne och kommande om usesettings=true). Övringa giltiga värden är in/out/coming.
return vilket format som returneras html/xml, används html måste usesettings vara satt till true. Tom returneras xml.
limit Anger hur många som ska returneras. Tom returneras alla, annars angivet antal, efter beräknad ankomsttid eller inregistread tid i fallande ordning.
usesettings true om returnerad data ska ta hänsyn till inställningar i
xvis.config. Om satt till false, returneras all info om besökaren.
lang Språk, id enligt inlagda språk. Om tom hämtas
defaultLanguage från xvis.config

Exempel anrop:

https://servernamn/api/visitorlist.aspx?type=coming&limit=5