Besökare

xVis kan användas på lite olika sätt för besökare, beroende på hur du vill ha det.

Alternativ 1 är att du vill visa en lista över dagens besökare, och låta dem registrera in och ut sig via denna. Besökare som inte är föranmälda kan registrera sig själva.

Alternativ 2 är att att du inte vill visa en lista, utan bara ett formulär. Nya besökare får knappa in informationen själva, föranmälda får hjälp att fylla i formuläret när det fyllt i sitt namn.

Metodiken för att besökare att själva registera sig är likadan i de båda alternativen.