Formulär

Genom att döpa om filen default.aspx i roten av xVis installationen till exempelvis default_old.aspx och filen selfreg.asp till default.aspx, aktiverar du systemet att enbart köra självregistrering för besökaren.

Någon lista visas inte, utan bara formuläret alltså. Till exempel:

SjälvregistreringFormuläret kan se annorlunda ut, beroende på hur systemet är konfiguerat. Se mer om det under ”Nyregistrering”.