Nyregistrering

Om ett besök inte visas i besökslistan, eller om systemet är konfigurerat för självregistrering enbart, behöver besökaren anmäla sig själv. Det finns ett antal varianter på detta, vi börjar med det enklaste.

Om nu Anna Andersson kommer och inte ser sitt namn i besökslistan, klickar hon på ”Anmäl besök” i menyn till vänster. (Eller helt enkelt fyller i det formulär som visas.)

Enkelt formulär

Nu öppnas formuläret för att registrera besök. Anna fyller bara i sitt namn, sitt företag och skriver vem hon ska besöka. När hon börjar skriva dyker det upp förslag på besöksvärdar.

Formulär, förslag

Hon väljer besöksvärd och klickar därefter på knappen ”Registrera”, så är hon inregistrerad.