Mallfiler

En mallfil styr HTML:en som xVis genererar. Det finns två olika typer, dels de som bara innehåller ersättningstaggar, dels de som innehåller viss logik.

Terms.tpl är ett exempel på hur bara ersättningstaggar används:

<h1>{headertext}</h1>
<div>
  {termstext}
</div>

Här ersätter xVis bara taggarna {headertext} och {termstext} med korrekt text från systemet, resten visas som angivet. Exempel på vad xVis skulle kunna generera från ovan mall:

<h1>Besöksvillkor</h1>
<div>
 För att besöka oss måste du respektera våra regler för besök.
 Du måste alltid bära den besökbricka som du erhållit av
 receptionen [...]
</div>

Navigation.tpl är däremot ett exempel på en mall med viss logik:

{$start}
<ul>
  {$foreach}
   <li>
     <a href="{link}">{linktext}</a>
   </li>
  {$next}
{$stop}
</ul>

Det som står mellan {$start} och {$foreach} och det som står efter {$stop} kommer ut som det är. Det som däremot finns mellan {$foreach} och {$next} kommer att loopas så många gånger som det behövs. Exemplet ovan skulle kunna generera:

<ul>
  <li>
   <a href="default.aspx">Start</a>
  </li>
  <li>
   <a href="newvvisitor.aspx">Ny besökare</a>
  </li>
</ul>

Utifrån dessa regler kan du formge mallfilerna efter behov. Men se till att alla logiktaggar, {$logiktext} och ersättningstaggar {textattersätta} finns kvar.

Följande tabell, listar mallfilerna (version 4.0.1) och dess funktion.

help.tpl Mallfil för hur hjälptexten renderas.
intranetsearch.tpl Mallfil för sökresultatet i intranätmodulen.
languagenavigation.tpl Mallfil för språklänkarna.
list.tpl Mallfil för besökslistan.
navigation.tpl Mallfil för menyn.
newvisitor.aspx Mallfil för besökares registreringsformulär.
terms.tpl Mallfil för besöksvillkor.