Databas

Följande video beskriver hur du installerar databasen (ett längre stycke av filen är bara själva installationen av filer). Det finns inget ljud, men filmen är tämligen själv förklarande. Du kan se filmen i högre upplösning på Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=7NFzZfqtVWA

I slutet körs filen installera_db.bat. Det kan hända att du  behöver starta om datorn, för att bat filen ska köras korrekt. Alternativet beskrivs sedan, alltså öppna en kommandpromt, kopiera filerna till en viss mapp, och köra bat filen från kommandoprompten.

Sist visas hur du kan verifiera att databasen är korrekt, via programmet SQL Server Management Studio Express.