Installationsfilmer

Tre nya filmer som beskriver installationen av besökssystemet har lagts upp under Manual. 1. Databas 2. Systemet 3. Skrivare Ljudinspelningen lyckades dessvärre inte, så filmerna saknar ljud men bör vara tämligen självförklarande. Filmerna finns också i högre...