Från och med 2013 så används nya licensavtal för xVis besökssystem. Avtalen är standardavtal och kommer från Svensk Programvaruindustri. De är förhållandevis enkla och konkreta i sina grundformer, men ger utrymme för anpassningar.

  • SPI-EDEL06A
  • SPI-Support 09
  • SPI-Underhåll 09

SPI-EDEL06A är det licensavtal som används för besökssystemet i sin grundform.

SPI-Support 09 används som mall för leverans av supporttjänster, och i kombination med SPI-Underhåll 09 utgör dessa grunden i seviceavtalet för xVis besökssystem.

Om Svensk Programvaruindustri, SPI:

SPI är intresseföreningen för svenska programvaru­in­­du­­strier, alltså företag som själva utvecklar och mark­nads­för programprodukter, samt konsultföretag inom programvarubranschen. Föreningen grun­dades 1984 och har för närvarande ca 100 medlemmar över hela landet.

Läs mer