Licensavtal för besökssystem

Från och med 2013 så används nya licensavtal för xVis besökssystem. Avtalen är standardavtal och kommer från Svensk Programvaruindustri. De är förhållandevis enkla och konkreta i sina grundformer, men ger utrymme för anpassningar. SPI-EDEL06A SPI-Support 09...

Sluten källkod

När nu Incordia nyligen gått i konkurs, har det diskussionen om att köpa sluten källkod fått ny tändvätska. xVis är visserligen ett system öppet för modifieringar, men grunden i besöksystemet är sluten. Visserligen handlar det i Incordias fall om mycket mer avancerade...