Installation

Installation av besökssystemet beskrivs med filmer, Databas och System. Kontrollera först att du har allt du behöver:

Innan du installerar xVis

Följande krävs innan du installerar xVis:

 • Att .NET 2 är installerat
 • Att Internet Information Services (IIS) är installerat,
 • Att .NET 2 är installerat för IIS
 • Att du har en giltig licensnyckel.

Information om att installera IIS, hittar du hos Microsoft:

.NET Framework kan du ladda ner hos Microsoft

Om inte IIS är installerat på din dator är det enklast att installera den före .NET.

Om .NET 2 redan är installerat och du lägger på IIS i efterhand, behöver du köra ett litet program som aktiverar .NET på IIS. Öppna en commandoprompt, och gå till

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727

Där WINDOWS är din installationsmapp för ditt operativsystem.
Kör sedan:

aspnet_regiis.exe -i

Kontrollera sedan att .NET 2 körs på den webbplats du tänker använda för xVis.

 • Öppna IIS Manager (Kontrollpanelen > Administrationsverktyg > Internet Information Services)
 • Bläddra ner till webbplatsen

  IIS Manager

 • Högerklicka och välj egenskaper
 • Välj fliken ASP.NET
 • ASP.NET