Inför andra halvlek

Efter att redan efter första halvan av året i princip uppnått, de i och för sig blygsamma, målen för 2009 ser vi med tillförsikt fram mot andra halvlek. Arbetet med version 4 fortlöper bra, enda problemet är att begränsa vad som ska komma med i versionen. Det enda som...