Importera besök till kalender

Under veckan kommer version 4.27 som innehåller en ny, men dock ganska självklar funktion, nämligen importera ett besök till din kalender. Kalendern kan vara t. ex Outlook eller annan som stöder vCalendar formatet, dvs. de flesta. Filmen nedan beskriver hur det...

Sharepoint, exempelkod del 2

Förra delen handlade om hur vi visade besökslistan i SharePoint. Låt oss nu titta på hur vi kan låta användare registrera besök från SharePoint. Vad vi behöver göra är Visa ett formulär Posta formuläret till xVis API. Formuläret Det finns ett antal formulärsuppgifter...

Sharepoint, exempelkod del 1

I det här exemplet ska vi titta på 2 moment i en SharePoint webpart där vi dels gör anrop till xVis för att hämta ut dagensbesökare, dels gör anrop för att registrera besökare. Hämta lista över dagens besökare Flöde: Anrop till xVis API xVis returnerar dagens...

Installationsfilmer

Tre nya filmer som beskriver installationen av besökssystemet har lagts upp under Manual. 1. Databas 2. Systemet 3. Skrivare Ljudinspelningen lyckades dessvärre inte, så filmerna saknar ljud men bör vara tämligen självförklarande. Filmerna finns också i högre...

Besöksvärdar i AD

Sen länge kan xVis hämta värdar från Active Directory, en väl använd funktion bland våra kunder. Den vanliga metoden är att en viss OU filtreras ut, via en filtreringsfråga som ställs mot Active Directory. Rent tekniskt är det en kombination av två parametrar som...