Ny version, 4.29

Version 4.29 är klar sedan en tid tillbaka och finns tillgänglig för kunder med serviceavtal. Ändringar och nyheter finns i versionshistoriken. Nästa steg är att följa upp med koncernversionen till samma nivå, innan arbetet börjar med nästa version. Lite oklart ännu...

Hyra besökssystem?

Vi överväger att erbjuda möjligheten att hyra besöksystemet som SAAS, Software As A Service. Det innebär att alltså vi driftar installationen mot en månadskostnad. Detta kommer ställa lite andra sökerhetskrav på applikationen, så vi vill gärna göra en liten...

Version 4 i drift

En liten blänkare om att version 4 av besökssystemet nu är ute och rullar hos en första kund. Kort om nyheterna: API – lättare integration mot andra system, t. ex Sharepoint Bokningssystem – för t. ex konferensrum. Kan användas integrerat mot besök...

API exempel

Arbetet med nästa version fortlöper. Tänkte berätta lite mer om det i version 4 utlovade API:t. Nu blir det teknik, men i huvudsak är det enkelt, man gör ett anrop till en URL, och får ett XML baserat svar. I exemplet nedan används API:t för besökslistor. Anropas med...

Inför andra halvlek

Efter att redan efter första halvan av året i princip uppnått, de i och för sig blygsamma, målen för 2009 ser vi med tillförsikt fram mot andra halvlek. Arbetet med version 4 fortlöper bra, enda problemet är att begränsa vad som ska komma med i versionen. Det enda som...