Rekommenderade systemkrav

En homogen Windows miljö är enklast att komma igång med, men låt dig inte avskräckas om du har en blandad miljö. Windows på den maskin som agerar server åt xVis egentligen är enda rekomendationen, klienterna kan vara Mac, PC eller Linux. Dock är något av följande alternativ ”rekommenderat”, just på grund av det är enkelt att komma igång.

  • Windows Server 2008/2012, i en domän
  • Microsoft SQL Server 2005/2005 Express eller nyare

Skrivare kan med stor fördel ha inbyggda nätverksservrar, gäller både för evakueringsliste-skrivare och och etikettskrivare för besöksbrickor. Underlättar också konfigurationen och minimerar felkällor.

Vad gäller webbläsare, använd en modern sådan. Tänk också på att Javascript måste tillåtas.