Besökslista

Besökslistan är om den används den lista som man möts av som besökare till ditt företag. Den visar information om aktuella och kommande besökare. Nedan ser vi ett exempel på hur den kan se ut:

Besökslista exempel

Glöm inte att utseendet är bara ett exempel (från https://demo.xvis.se), det kan enkelt anpassas efter era behov.

Längst till vänster hittar man vanliga länkar, i mitten av sidan själva besökslistan och till höger (kan det finnas) en hjälptext.
I listan ser vi några namn, med information om vilket företag de kommer i från och vilka som är värdar för deras besök. Därefter kommer en länk, ”Inregistrera” eller ”Utregistrera”. Om det står ”Inregistrera” har inte besöket anlänt ännu och om det står ”Utregistrera” är besöket inne och skall när det lämnar företaget registrera ut sig. När Anna Andersson i listan ovan väl anländer till företaget skall hon alltså klicka på ”Inregistrera” för att registrera in sig.
I vissa fall kan besökaren vara dold och inte visas på listan, eller så kan företaget vara dolt som med Cecilia Olsson ovan. Det beror lite på hur systemet är konfigurerat.