Etikettmallar

Utskriften sköts numer enbart via xVis egna utskriftshantering vilket också gör att du kan skriva ut till vilken skrivare som helst. Hur utskriften skall se ut styrs via en XML fil, label.xml som skall ligga i xvis_xml mappen. Denna fil editerar du via en vanlig text editor, t. ex anteckningar i Windows.

Filen innehåller ett antal taggar som beskriver de element som kan skrivas ut på etiketten.

Låt oss gå igenom filen rad för rad.

 1. <?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″ ?>
  Denna rad krävs för att specifisera att det är en XML fil det rör sig om, en nödvändighet för att program (i allmänhet) skall förstå att det
  är en XML fil.
 2. <properties width=”86″ height=”54″ orientation=”landscape” gap=”0″ top=”25″ left=”0″ />
  Beskriver etikettens egenskaper. Den är 86 mm bred, 54 mm hög och vi vill skriva ut I liggande format. Vi har inget ”gap” i etiketten, dvs
  inga förtryckta hål. Eftersom vi kommer skriva ut en bild, så flyttar vi ner texten 25 mm från toppen. Vi vill också att all text sedan skall
  bli centrerad, så vi behöver ingen vänster marginal.
 3. <header font=”Arial” size=”6″ face=”bold” align=”center” text=””/>
  Här kan du ange en rubrik på etiketten, detta görs i attributet ”text”. Om du anger t. ex text=”Besökare” så kommer ordet besökare skrivas ut som rubrik till etiketten, i fallet van med med teckensnittet Arial, I fet stil centrerat med 6 mm höga tecken.
  . Lämnas text attributet tomt, så skrivs ingen rubrik ut.
 4. <image name=”logo.jpg” align=”center” valign=”top” top=”5″ left=”2″ />
  Talar om att bilden logo.jpg I mappen xvis_files skall skrivas ut centrerat i toppen av sidan, 5 mililmeter från toppen av etiketten.
  Eftersom bilden centreras, används inte värdet i attibutet ”left”.
 5. <visitor font=”Arial” size=”5″ face=”bold” align=”center” />
  Anger att besökarens namn skall skrivas ut med teckensnittet Arial, I fet stil centrerat med 5 mm höga tecken.
 6. <company font=”Arial” size=”4″ face=”bold” align=”center” />
  Anger att besökarens företag skall skrivas ut med teckensnittet Arial, I fet stil centrerat med 4 mm höga tecken.
 7. <host font=”Arial” size=”4″ face=”normal” align=”center” />
  Anger att värdens namn (och ev. företag) skall skrivas ut med teckensnittet Arial, I normal stil centrerat med 4 mm höga tecken.
 8. <date font=”Arial” size=”3″ face=”italic” align=”center” />
  Anger att datumet skall skrivas ut med teckensnittet Arial, I kusiv stil centrerat med 3 mm höga tecken.
 9. <barcode font=”BC C39 3 to 1 HD Wide” size=”10″ left=”60″ print=”true”/>
  Anger att datumet skall skrivas ut med teckensnittet BC C39 3 to 1 HD Wide, som givetvis måste finnas installerat på xvis-servern, med 10 mm höga tecken och 60mm från vänster. Sista egenskapen ”print” sätts till ”true” eller false”, dvs. sant eller falskt om du vill att streckkoden skall skrivas ut.